غذای کاسکو

باید ها و نباید ها در تغذیه پرندگان زینتی

/bird-feeding

با وجود تحقیقات فراوان در زمینه تغذیه پرندگان خانگی، باز هم انتخاب رژیم غذایی مناسب برای گونه های مختلف کار چندان آسانی نیست اما بصورت کلی بهترین رژیم غذایی برای پرندگان خانگی غذای فرموله شده ای است که در آن تنوع بالایی از مواد غذایی تازه موجود باشد که در ادامه فاکتورهای مهمی در زمینه تغذیه پرنگان خدمتتان ارائه خواهیم داد .