تب پرندگان

تب کریمه کنگو در پرندگان

/post-4

 تب خونریزی‌دهنده کریمه در کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ایران و چند کشور دیگر مشاهده می‌شود، و متاسفانه این بیماری در 15 تا 70 درصد موارد منجر به مرگ انسان می‌شود.ویروس عامل بیماری اولین بار در سال ۱۹۴۴ درشبه جزیره کریمه در شمال دریای سیاه و بعد از آن در۱۹۵۶ در کشور کنگو واقع در آفریقا شناسایی شد ، به این دلیل و بخاطر علایم بیماری در انسان بنام تب خونریزی دهنده کریمه کنگو معروف شد.