تب خونریزی‌دهنده کریمه در کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه، ایران و چند کشور دیگر مشاهده می‌شود، و متاسفانه این بیماری در 15 تا 70 درصد موارد منجر به مرگ انسان می‌شود.

ویروس عامل بیماری اولین بار در سال ۱۹۴۴ درشبه جزیره کریمه در شمال دریای سیاه و بعد از آن در۱۹۵۶ در کشور کنگو واقع در آفریقا شناسایی شد ، به این دلیل و بخاطر علایم بیماری در انسان بنام تب خونریزی دهنده کریمه کنگو معروف شد.

پرندگان نسبت به‌ این بیماری مقاوم هستند ولی به علت احتمال آلوده‌ بودن می‌توانند حامل کنه آلوده این بیماری باشند که البته شترمرغ تنها پرنده ای است که میتواند ناقل این بیماری باشد ولی برای شترمرغ علائمی ندارد و در مدت یک هفته بیماری از بین میرود.

راه‌های انتقال تب خونریزی دهنده کریمه نیش کنه‌های آلوده یا تماس با ترشحات و ذرات، تماس با خون و مواد آلوده کننده دام مبتلا که حاوی ویروس است (بافت و ترشحات دام مبتلا در هفته اول) و تماس با خون و ترشحات آلوده افراد مبتلا در بیمارستان یا هنگام انجام آزمایشات از آنها است.

این بیماری در دام علایم مشخصی ندارد و فقط زمانی که ویروس در دام وجود دارد تب زود گذر و خفیفی ایجاد می‌کند و این تب تا حدود یک هفته نیز از بین می‌رود و از این مرحله به بعد ، دام دیگر برای انسان و کنه‌ها آلوده کننده نیست.