ابتدا مطمئن شوید که سگ شما آرام است و در آرامش و به اصطلاح ریلکس کامل می باشد.

به خاطر داشته باشید که اگر یک بار ناخن سگ ها را از انتها کوتاه کنید و دردناک باشد دیگر سگ شما با شما همکاری نخواهد کرد و موجب سخت شدن کار خواهد شد. برای این موضوع درکنار سگ خود بنشینید گوش هایش را ناز کنید ناخن گیر مخصوص را در کنارش قرار دهید تا ببینید و آرامش خاطر داشته باشد.


دقت داشته باشید که اگر شما عصبی باشید سگ ها به واسطه بوی آدرنالین بدن شما سریعا خواهند فهمید پس با آرامش خاطر کامل این کار را انجام دهید و اصلا عصبی نباشید .

بامحبت با اور رفتار کنید و بهترین تشویقی که دوست دارد و واقعا عاشق آن است را در کنارش قرار دهید و به سگتان بدهید.

همواره احتیاط شرط عقل است پس بهتر است برای پیش بینی مواقع بحرانی همواره پودر بچه در کنارتان باشد.

دست های سگ را بگیرید ولی اصلا نکشید و سعی نکنید با او کشمکش داشته باشد با آرامش کامل این عمل را مطابق عکس اجرا کنید.

به آرامی بر روی پنچه سگتان فشار بیاورید تا ناخن ها بیرون بزنند.

قدم بعدی پیدا کردن محل نسج می باشد. با دقت نگاه کنید قسمتی که نسج دارد در ناخن سگ رنگی روشن و یا صورتی دارد و کاملا مشخص می باشد.

 

حال به بخش اصلی کوتاه کردن ناخن ها می رسیم. زاویه ای که ناخن گیر را در دستان میگیرید 45 درجه باشد و به گونه ای که نسج را زخم نکنید ناخن ها را مطابق عکس کوتاه کنید.

حال که ناخن ها را کوتاه کردید ناخن ها بسیار تیز شده اند و می توانید مطابق شکل ناخن ها را سوهان بزنید.

 

اگر به اشتباه همراه با ناخن سگ قسمتی از نسج را هم کوتاه کردید، ناراحت نباشید کمی از پودر بچه ای که قبلا اماده کرده بودید بر روی زخم بریزید و بگذارید که ناخن، خونریزی اش بند بیاید.

جهت جلوگیری از عفونت و ترمیم سریع تر میتوان از اسپری های otc استفاده نمود.

جهت کوتاه کردن ناخن سگ ها بهتر است است ناخن گیرهای مناسب این کار استفاده شود که به سگ شما آسیبی وارد نکنند.