غذای سگ

نیازهای تغذیه ای نژادهای مختلف سگ

/post-7

مهم نیست که چه نژاد سگی دارید؛ انتخاب های زیادی برای رفع نیازهای تغذیه ای حیوان خانگی خود دارید. برخی از غذاهای موجود برای نژادهای خاصی ساخته شده‌اند. غذای سگ بر اساس سن، جثه یا سطح انرژی آنها طبقه بندی می شوند.که برای سطوح مختلف فعالیت، متفاوت هستند.سگ شما باید تمام مواد مغذی مورد نیاز خود را از غذا دریافت کنداین مواد مغذی عبارتند از :-چربی-پروتئین-کربوهیدرات-ویتامین-مواد معدنی-آب