سرسوزن مناسب تزریق به سگ وگربه

کدام سایز سر سوزن برای تزریق در حیوانات مختف مناسب است ؟

/needle-in-animals

نیدل یا سرسوزن وسیله ای تیز و فلزی است که جهت تزریق دارو ، سرم و یا واکسن درحیوانات به داخل بافت عضله یا زیر پوست و یا داخل رگ مورد استفاده قرار میگیرد .انتخاب سایز درست وصحیح سرسوزن ها در حیوانات مختلف بسیار مهم میباشد که هم باعث آسیب کمتر به حیوان و هم تزریق صحیح دارو میگردد.در این مقاله نحوه انتخاب سایز درست سرسوزن در حیوانات مختلف را توضیح خواهیم داد.