بیماری تب کریمه

تب کریمه کنگو در سگ وگربه

/post-3

 بیماری کریمه کنگو، با اسم کامل تب خون‌ریزی‌دهنده کریمه کنگو، نامِ یک عفونت ویروسی واگیردار است که هم انسان و هم حیوان به آن مبتلا می‌شوند و همچنین به صورت واگیری می‌توانند به دیگران انتقال دهند.